Posteggi mercato d’Arceto

Via S. Luigi

Posteggio n° 01 superficie mq. 7.00 x 5.00
Posteggio n° 02 superficie mq. 6.00 x 5.00
Posteggio n° 03 superficie mq. 8.00 x 5.00
Posteggio n° 04 superficie mq. 5.00 x 2.50
Posteggio n° 05 superficie mq. 6.00 x 4.00
Posteggio n° 06 superficie mq. 8.00 x 5.00
Posteggio n° 07 superficie mq. 8.00 x 5.00
Posteggio n° 08 superficie mq. 8.50 x 5.00
Posteggio n° 09 superficie mq. 7.00 x 5.00
Posteggio n° 010 superficie mq. 4.00 x 4.00
Posteggio n° 011 superficie mq. 7.50 x 5.00
Posteggio n° 012 superficie mq. 8.00 x 3.50
Posteggio n° 013 superficie mq. 9.00 x 3.50
Posteggio n° 014 superficie mq. 9.00 x 6.60
Posteggio n° 020 superficie mq. 4.00 x 4.00 Riserv. Prod. Agricoli

 

Piazza Pighini

Posteggio n° 15 superficie mq. 8.00 x 5.00
Posteggio n° 16 superficie mq. 5.00 x 3.50
Posteggio n° 17 superficie mq. 7.00 x 5.00
Posteggio n° 18 superficie mq. 7.50 x 4.50
Posteggio n° 19 superficie mq. 6.00 x 4.50